Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): obaveštenje o terminu prezentacije seminarskih radova 14. 6. 2021.

Prezentacija seminarskih radova, u sklopu obavljanja predispitnih aktivnosti na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, održaće se 14. 6. 2021. godine, sa početkom od 19 časova, na Microsoft Teams kanalu predmeta.

Svi doktorandi imaju na raspolaganju 7 minuta, od kojih je 5 minuta namenjeno za izlaganje, a 2 minuta za diskusiju.

Kako je za prezentaciju seminarskih radova planiran raspored sa odgovarajućom satnicom (tabela na kraju obaveštenja), molimo sve doktorande da se blagovremeno uključe na Microsoft Teams kanal predmeta.

Prezentacija seminarskog rada predstavlja obaveznu predispitnu aktivnost, zbog čega će ista biti organizovana i u narednim ispitnim rokovima.

Planirani raspored i satnica za odbranu seminarskih radova

R. br. Satnica Ime i prezime doktoranda Mentor
1. 19:05 – 19:12 Bojan Milovanović Prof. dr Danijela Kirovski
2. 19:13 – 19:20 Aleksandar Grandov Prof. dr Olivera Valčić

 

 

Rukovodilac predmeta,

Prof. dr Danijela Kirovski, s.r.