Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): dopunski termin za odbranu seminarskih radova, 7. 6. 2021.

Dopunski termin za odbranu seminarskih radova, na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, predviđen je za ponedeljak, 14. jun 2021. godine, sa početkom od 19 časova.

Prijava doktoranada za odbranu seminarskog rada traje do četvrtka, 10. juna 2021. godine do 20 časova, na imejl adresu prof. dr Danijele Kirovski: dani@vet.bg.ac.rs. Po isteku roka za prijavu, biće objavljen raspored i satnica za odbranu seminarskog rada na sajtu Katedre za fiziologiju i biohemiju, na početnoj stranici, u segmentu Najnovije vesti.

 

Rukovodilac predmeta,

Prof. dr Danijela Kirovski, s.r.