Raspored održavanja predispitnih konsultacija iz Fiziologije u junu 2021. godine, 11. 6. 2021.

RASPORED ODRŽAVANJA PREDISPITNIH KONSULTACIJA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA U JUNU 2021. god.

 

Konsultacije iz predmeta fiziologija će se održavati u vežbaonici Katedre za fiziologiju i biohemiju prema sledećem rasporedu:

Sreda 16. 06. 2021. 10h-12h

Doc. dr Ljubomir Jovanović (fiziologija krvi, fiziologija srca i cirkulacije)

Sreda 16. 06. 2021.  12h- 14h

Doc. dr Milica Stojić (fiziologija imunosti, fiziologija poprečno-prugastih i glatkih mišića, CNS: fiziologija autonomnog nervnog sistema, učenje-pamćenje, budno stanje-spavanje, refleksi)

Četvrtak 17. 06. 2021. 12h-14h

Prof. dr Danijela Kirovski (fiziologija jetre, disanja i endokrinih žlezda, CNS: uvodni deo fiziologije nervnog sistema, fiziologija perifernih nerava i sinapsi, receptori)

Petak 18. 06. 2021.  10h-12h

Prof. dr Natalija Fratrić (fiziologija digestivnog i urinarnog sistema, CNS: retukularna formacija, bazalne ganglije, limbusni sistem, mali mozak, hipotalamus, fiziologija bola, kičmena moždina, produžena moždina, talamus, kora velikog mozga, fiziologija čula)

 

Na konsultacijama nastavnici će davati odgovore na konkretna pitanja u vezi sa gradivom iz fiziologije. Ukoliko se 15 minuta nakon početka konsultacija ne pojavi nijedan student nastavnici više nisu u obavezi da održe konsultacije.

 

U Beogradu,                                                                                                                                                                                                                                                           Odgovorni nastavnik

11. 06. 2021.                                                                                                                                                                                                                                          Prof. dr Miodrag Lazarević s.r.