Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su potvrdili izlazak na ispit u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 5. 7. 2021.

Spisak doktoranada koji su potvrdili izlazak na ispit iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine.

R. br. Ime i prezime doktoranda
1. Slavica Dražić
2. Dimitrije Glišić
3. Marina Ljubanović
4. Marko Stojiljković

Polaganje ispita će biti održano 6. jula 2021. godine, u predavaonici za doktorske studije Fakulteta veterinarkse medicine, sa početkom od 10 časova.

 

Rukovodilac predmeta,

Prof. dr Danijela Kirovski, s.r.