Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): termin za polaganje ispita u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 25. 6. 2021.

Polaganje ispita iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u junsko-julskom ispitnom roku, biće održano 6. jula 2021. godine, u predavaonici za doktorske studije Fakulteta veterinarske medicine, sa početkom od 10 časova.

Pravo izlaska na ispit imaju svi doktorandi koji su ispunili predispitnu obavezu u vidu prezentacije seminarskog rada.

Izlazak na ispit se potvrđuje slanjem mejla rukovodiocu predmeta, prof. dr Danijeli Kirovski na adresu: dani@vet.bg.ac.rs, sve do nedelje, 4. jula 2021. godine.

 

Rukovodilac predmeta,

Prof. dr Danijela Kirovski, s.r.