Promena termina konsultacija iz Fiziologije kod prof. dr Natalije Fratrić, 15. 6. 2021.

RASPORED ODRŽAVANJA PREDISPITNIH KONSULTACIJA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA U JUNU 2021. god.

 

Pomeranje termina za konsultacije iz predmeta fiziologija kod prof. dr Natalije Fratrić:

 

Petak 18.06.2021. od 11h – 13h

Prof. dr Natalija Fratrić (fiziologija digestivnog i urinarnog sistema, CNS: retukularna formacija, bazalne ganglije, limbusni sistem, mali mozak, hipotalamus, fiziologija bola, kičmena moždina, produžena moždina, talamus, kora velikog mozga, fiziologija čula)

 

Na konsultacijama nastavnici će davati odgovore na konkretna pitanja u vezi sa gradivom iz fiziologije. Ukoliko se 15 minuta nakon početka konsultacija ne pojavi nijedan student nastavnici više nisu u obavezi da održe konsultacije.

 

U Beogradu,                                                                                                                                                                                                                                                           Odgovorni nastavnik

15.06.2021.                                                                                                                                                                                                                                            Prof.dr Miodrag Lazarević s.r.