BIOHEMIJA – raspored ispita, jun ’21

VAŽNA NOVINA KOD ODREĐIVANJA TERMINA ZA POLAGANJE   Uprkos ponovljenim apelima, kandidati su nastavili praksu da potvrđuju izlazak na ispit, a da potom ne dođu u zakazanom terminu, što rezultira preteranim i nepotrebnim rasipanjem vremena ispitivača. Ubuduće će princip izlaska na ispit biti sledeći: Grupa kandidata dolazi na ispit u jedinsvenom zadatom terminu. Oni koji … Read moreBIOHEMIJA – raspored ispita, jun ’21

BIOHEMIJA – potvrda izlaska na ispit u junu 2021.

REDOSLED AKTIVNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE I POTVRDU ISPITA IZ BIOHEMIJE U JUNSKOM ROKU 2021. Junski ispitni rok će trajati od 21.06 – 09.07.2021. god Studenti podnose ispitne prijave Studentskoj službi do 17.06.2021. god. preko Interneta u bilo koje doba dana i naknadno, 18.06.2021. god., u prostorijama Studentske službe. Nakon što se izvrši raspodela kandidata ispitivačima (petak … Read moreBIOHEMIJA – potvrda izlaska na ispit u junu 2021.

BIOHEMIJA – Konačna tabela poena osvojenih iz nastave, najava za konsultecije

Poštovane koleginice i kolege, u nastavku ovog obaveštenja možete da vidite konačnu tabelu broja bodova osvojenih iz nastave za studente generacije 2020. BIOHEMIJA-Poeni_2021-Final   Zelenom bojom su osenčeni studenti koji su ukupno sakupili 28,5 poena i više, zbog čega su oslobođeni polaganja praktičnog dela pri prvom izlasku na ispit. Koristim priliku da im čestitam i … Read moreBIOHEMIJA – Konačna tabela poena osvojenih iz nastave, najava za konsultecije