Obaveštenje: korigovani raspored vežbi i kolokvijuma iz Fiziologije za letnji semestar školske 2020/21, 29. 4. 2021.

RASPORED VEŽBI IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020/21. GOD.

 

  Vežba  

Datum

 

1  

Klinički pregled mokraće urin analizatorom

 

10.05.-14.05.2021.
2  

Određivanje faze polnog ciklusa kod kuje

17.05.-21.05.2021.
3 Kolokvijum (gradivo iz prvog semestra): fiziologija krvi i imuniteta; fiziologija kardiovaskularnog sistema i disanja

 

Vežba: Izvođenje kornealnog, pupilarnog i patelarnog refleksa

 

24.05.-28.05.2021.
4 Kolokvijum (gradivo iz drugog semestra): fiziologija digestivnog i urinarnog sistema;  endokrinologija, fiziologija mišića, perifernih nerava i sinapsi 31.05.-04.06.2021.

 

Napomena:

Vežbe će se održati po grupama u vežbaonici Katedre za fiziologiju i biohemiju prema rasporedu koji je istaknut na sajtu fakulteta.

Izrada kolokvijuma je obavezna, a nakon ocenjivanja studenti se mogu opredeliti da li žele da im se upiše broj ostvarenih poena u studentski karton.  Sve detalje vezane za izradu kolokvijuma studenti će dobiti na vežbama od 10. 05. 2021.

 

 

Odgovorni nastavnik

Prof. dr Miodrag Lazarević