Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): prezentacija predavanja prof. dr Danijele Kirovski, 21. 4. 2021.

Prezentacija predavanja Uticaj uzimanja i uskraćivanja hrane na metabolizam (prof. dr Danijela Kirovski) postavljena je na sajt Katedre u kartici Nastava -> Postdiplomske studije -> Nervni i humoralni mehanizmi regulacija -> Prezentacije sa nastave (otvorite).