Obaveštenje: korigovan raspored predavanja iz Fiziologije za letnji semestar školske 2020/21, 13. 4. 2021.

RASPORED PREDAVANJA IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020/21. godine.

(Korigovan raspored, 13. 4. 2021.)

Oblast Broj časova Datum i vreme Nastavnik
Fiziologija autonomnog nervnog sistema

2

13. 04.2021. 10h-12h Doc. dr Milica Stojić
Fiziologija CNS – a

12

 

 

3

13. 04.2021. 16h-18h

15. 04.2021. 10h-11h

Prof.  dr Danijela Kirovski

3

15. 04.2021. 11h-12h

15.04.2021. 16h-18h

Prof. dr Miodrag Lazarević

3

20.04.2021. 10h-12h

20.04.2021. 16h-17h

Prof. dr Natalija Fratrić

3

20.04.2021. 17h-18h

22. 04.2021. 10h-12h

Doc. dr Milica Stojić

 

Prof. dr Miodrag Lazarević, s. r.