Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): Rezultati testa u junsko-julskom ispitnom roku, školske 2020/2021. godine, sa predloženim ocenama, 6. 7. 2021.

Rezultati testa iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u junsko-julskom ispitnom roku, školske 2020/2021. godine, sa predloženim ocenama. Red. broj Ime i prezime Broj ostvarenih bodova Ocena Predavanja Seminarski Test Ukupno 1. Slavica Dražić 10 20 67 97 10 2. Dimitrije Glišić 10 20 67 97 10 3. Marina Ljubanović 10 20 67 97 … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): Rezultati testa u junsko-julskom ispitnom roku, školske 2020/2021. godine, sa predloženim ocenama, 6. 7. 2021.

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su potvrdili izlazak na ispit u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 5. 7. 2021.

Spisak doktoranada koji su potvrdili izlazak na ispit iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine. R. br. Ime i prezime doktoranda 1. Slavica Dražić 2. Dimitrije Glišić 3. Marina Ljubanović 4. Marko Stojiljković Polaganje ispita će biti održano 6. jula 2021. godine, u predavaonici za doktorske studije Fakulteta … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su potvrdili izlazak na ispit u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 5. 7. 2021.

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): termin za polaganje ispita u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 25. 6. 2021.

Polaganje ispita iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u junsko-julskom ispitnom roku, biće održano 6. jula 2021. godine, u predavaonici za doktorske studije Fakulteta veterinarske medicine, sa početkom od 10 časova. Pravo izlaska na ispit imaju svi doktorandi koji su ispunili predispitnu obavezu u vidu prezentacije seminarskog rada. Izlazak na ispit se potvrđuje slanjem … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): termin za polaganje ispita u junsko-julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 25. 6. 2021.

BIOHEMIJA – raspored ispita, jun ’21

VAŽNA NOVINA KOD ODREĐIVANJA TERMINA ZA POLAGANJE   Uprkos ponovljenim apelima, kandidati su nastavili praksu da potvrđuju izlazak na ispit, a da potom ne dođu u zakazanom terminu, što rezultira preteranim i nepotrebnim rasipanjem vremena ispitivača. Ubuduće će princip izlaska na ispit biti sledeći: Grupa kandidata dolazi na ispit u jedinsvenom zadatom terminu. Oni koji … Read moreBIOHEMIJA – raspored ispita, jun ’21

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su branili seminarski rad sa brojem ostvarenih bodova, 19. 6. 2021.

Spisak doktoranada koji su branili seminarski rad na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija sa brojem ostvarenih bodova. R. br. Ime i prezime doktoranda Datum odbrane Broj bodova 1. Dušan Bošnjaković 7. 6. 2021. 20 2. Marina Ljubanović 7. 6. 2021. 20 3. Dimitrije Glišić 7. 6. 2021. 20 4. Anđelija Kljajević 14. 6. 2021. … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su branili seminarski rad sa brojem ostvarenih bodova, 19. 6. 2021.

BIOHEMIJA – potvrda izlaska na ispit u junu 2021.

REDOSLED AKTIVNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE I POTVRDU ISPITA IZ BIOHEMIJE U JUNSKOM ROKU 2021. Junski ispitni rok će trajati od 21.06 – 09.07.2021. god Studenti podnose ispitne prijave Studentskoj službi do 17.06.2021. god. preko Interneta u bilo koje doba dana i naknadno, 18.06.2021. god., u prostorijama Studentske službe. Nakon što se izvrši raspodela kandidata ispitivačima (petak … Read moreBIOHEMIJA – potvrda izlaska na ispit u junu 2021.

Promena termina konsultacija iz Fiziologije kod prof. dr Natalije Fratrić, 15. 6. 2021.

RASPORED ODRŽAVANJA PREDISPITNIH KONSULTACIJA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA U JUNU 2021. god.   Pomeranje termina za konsultacije iz predmeta fiziologija kod prof. dr Natalije Fratrić:   Petak 18.06.2021. od 11h – 13h Prof. dr Natalija Fratrić (fiziologija digestivnog i urinarnog sistema, CNS: retukularna formacija, bazalne ganglije, limbusni sistem, mali mozak, hipotalamus, fiziologija bola, kičmena moždina, produžena … Read morePromena termina konsultacija iz Fiziologije kod prof. dr Natalije Fratrić, 15. 6. 2021.

Polaganje ispita iz Fiziologije u junskom ispitnom roku, 15. 6. 2021.

FIZIOLOGIJA JUNSKI ISPITNI ROK 2021.   Polaganje ispita iz predmeta Fiziologija održaće se u periodu od 21.06. do 09.07.2021. Praktični deo ispita iz Fiziologije se neće polagati posebno, već će u okviru usmenog ispita studentima biti postavljeno jedno dodatno pitanje sa liste pitanja za praktični deo ispita koja se nalazi na web stranici Katedre. Molimo studente … Read morePolaganje ispita iz Fiziologije u junskom ispitnom roku, 15. 6. 2021.