INTEGRACIJE – ispit u junu 2021. god.

Ispit iz predmeta INTEGRACIJA METABOLIZMA I FUNKCIJE ORGANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA održaće se u petak, 02.07.2021. god. u 10:00h u vežbaonici Katedre za fiziologiju i biohemiju.

 

Glavni predmetni nastavnik,

Prof. dr Ivan B. Jovanović