BIOHEMIJA – potvrda izlaska na ispit u junu 2021.

REDOSLED AKTIVNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE I POTVRDU
ISPITA IZ BIOHEMIJE U JUNSKOM ROKU 2021.

  1. Junski ispitni rok će trajati od 21.06 – 09.07.2021. god
  2. Studenti podnose ispitne prijave Studentskoj službi do 17.06.2021. god. preko Interneta u bilo koje doba dana i naknadno, 18.06.2021. god., u prostorijama Studentske službe.
  3. Nakon što se izvrši raspodela kandidata ispitivačima (petak popodne), studenti potvrđuju izlazak na ispit najkasnije do 24:00 h u subotu 19.06.2021. god. slanjem e-mail-a ispitivaču kome su raspoređeni: dr IB Jovanović <ix@vet.bg.ac.rs>, dr O. Valčić <olja@vet.bg.ac.rs>, dr S. Milanović <cecam@vet.bg.ac.rs>.
  4. Molimo kandidate da:
    – navedu datume u okviru majskog roka u kojima već imaju zakazane druge ispite.
    – da u e-mail potvrdi o izlasku napomenu da li polažu praktični, ili praktični+usmeni ispit,
  5. Raspored termina za polaganje biće istaknut najkasnije do nedelje 20.06.2021. godine u 20:00 h na sajtu Katedre.
  6. Praktični ispiti položeni nakon oktobra 2020. važe i ne moraju se ponovo polagati. Studenti koji su oslobođeni polaganja praktičnog ispita (generacija 2020) imaju ista prava kao da su položili ispit u junu 2021. godine.

 

Glavni predmetni nastavnik

Prof. dr Ivan B. Jovanović s.r.