Uvodna reč šefa katedre

 

Reč fiziologija potiče od grčkih reči physis (priroda) i logos (diskutovati, raspravljati) i u antičko doba je bila deo filozofije koji se bavi problemima prirode u najširem smislu. Fiziologija je, prema tome, obuhvatala sve prirodne nauke. U današnjem smislu se naziv fiziologija koristi od XVI veka i ona prvenstveno spada u biološke nauke zbog toga što proučava životne pojave i procese u organizmu. U novije vreme se najčešće definiše kao nauka koja proučava funkcije ćelija i njihovih organela, tkiva organa i organskih sistema kao i organizma kao celine. Fiziologija čoveka kao i fiziologija domaćih životinja spadaju i u medicinske nauke i predstavljaju obavezni deo školovanja svih medicinskih stručnjaka. Danas se fiziologija razvila u čitav niz naučnih disciplina koje se jednim imenom označavaju kao fiziološke nauke. U ovu grupu se svrstavaju biohemija, biofizika, molekularna bilogija, imunologija i čitav niz drugih graničnih disciplina.

Na našoj katedri se, kao posebni predmeti, izučavaju fiziologija i biohemija, a nastavnici katedre učestvuju u izvođenju nastave na brojnim usko stručnim i multidisciplinarnim predmetima u okviru specijalističkih i doktorskih studija. Današnji kolegijum Katedre, nastavljajući tradiciju svojih uglednih profesora, ulaže napore za konstantno poboljšanje nastavnog procesa i praćenje savremenih naučnih dostignuća.