Prof. dr Natalija Fratrić

Prof. dr Natalija Fratrić

Prof. dr Natalija Fratrić, redovni profesor

Katedra za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Bulevar oslobođenja 18, 11 000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 3615436, lok 374

e mail: nataly@vet.bg.ac.rs

Datum i mesto rođenja: 3. januar 1963. godine, Nova Varoš, Srbija

Poznavanje jezika: srpski, engleski