Prof. dr Miodrag Lazarević

Učestvovanje u naučno-istraživačkim projektima

Od trenutnog angažovanja prema starim projektima (godine i oznaka projekta)

Međunarodni naučni projekti

2010 – 2012. godina:
Međunarodni naučnoistraživački projekat iz programa SEE ERA NET pod nazivom: “Sustainable production of traditional cheeses from local sheep milk, in the Balkans: 1. Improved reproductive management of indigenous-sheep-breeds populations, 2. Ensuring of traditional cheeses hygiene and quality” Rukovodilac  projekta

2005 – 2007 godina:
Naučnoistraživački projekat iz programa bilateralne saradnje Srbije i Slovenije finansiran od Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije i Ministarstvo za visoko školstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije pod nazivom: “Lokalni i sistemski imuni odgovor krava na seme bikova i različite razređivače za seme” Rukovodilac projekta

Nacionalni naučni projekti finansirani od Ministarstva nauke Republike Srbije

2011– 2014. godina:
Naučnoistraživački projekat iz programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja finansiran od Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije pod nazivom: „Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane“, podprojekat 3 pod nazivom: “Upoređivanje metaboličkih i endokrinih svojstava krava autohtonih i rasa selekcionisanih na visoku proizvodnju mleka u cilju očuvanja zdravlja, reprodukcije i proizvodnje bezbedne hrane” Učesnik podprojekta.

2002 – 2006. godina:
Ispitivanje lokalne i sistemske imunološke reaktivnosti junica i krava na antigene spermatozoida i razređivača za spermu bika” MNTR Srbije (OI 1998). Rukovodilac projekta.

1998 – 2002. godina:
Izučavanje etiopatogeneze, genetičkih i ekoloških faktora u cilju unapređenja zaštite zdravlja, povećanja proizvodno reproduktivnih karakteristika životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla” MNTR Srbije (12M18), Učesnik projekta.