Prof. dr Miodrag Lazarević

Prof. dr Miodrag Lazarević

Prof. dr Miodrag Lazarević, DVM,  redovni profesor,

Katedra za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Bulevar oslobođenja 18, 11 000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 3615436, lok 224

e mail: lazarevicm@vet.bg.ac.rs

Datum i mesto rođenja: 4.4.1956. Beograd, Srbija

Poznavanje jezika: srpski, engleski