Prof. dr Danijela Kirovski

Objavljeni udžbenici i praktikumi

  1. Stojić V, Kirovski Danijela, Fratrić N, 2008, Praktikum iz fiziologije, Naučna KMD, Beograd. Poglavlja: Fiziologija disanja, fiziologija mišića, fiziologija nervsnog sistema i oftalmoskopija
  2. Stojić V, 2010, Veterinarska fiziologija, Naučna KMD, Beograd. Poglavlje: Fiziologija čula (Danijela Kirovski).
  3. Božić T, 2012, Patološka fiziologija domaćih životinja, Naučna, Beograd. Poglavlje: Poremećaji metabolizma lipida (Tatjana Božić, Danijela Kirovski).