Prof. dr Danijela Kirovski

Istraživačka interesovanja

Metabolički i endokrini status visokomlečnih krava i njihov uticaj na mlečnost i reprodukciju

Metabolički i endokrini status autohtonih rasa goveda

Metabolički i endokrini status novorođenih teladi

Uticaj toplotnog stresa na zdravlje i proizvodne sposobnosti krava