Prof. dr Danijela Kirovski

Kretanje u službi

1996-2006:
Asistent na Katedri za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

2006 – 2011:
Docent na Katedri za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

2011 – danas:
Vanredni profesor na Katedri za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

2012 – danas:
Prodekan Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu