Prof. dr Danijela Kirovski

Danijela Kirovski, DVM,  redovni profesor, specijalista iz Zdravstvene zaštite goveda

Katedra za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Bulevar oslobođenja 18, 11 000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 3615436, lok 349

e mail: dani@vet.bg.ac.rs

Datum i mesto rođenja: 3. maj 1969. godine, Beograd, Srbija

Poznavanje jezika: srpski, engleski, slovenački