Plan nastave

Распоред предавања и вежби из предмета Увод у ветеринарску лабораторијску праксу за летњи семестар школске 2021/2022.

Ред.бр. Јединице Назив јединице Број

часова

Датум Наставник
1. предавања -Катедра за микробиологију

 

Стандарди добре лабораторијске праксе

1 24.02.2022.

 

15:30-16:30

Проф. др Дејан Крњаић  
2. предавања -Катедра за физиологију и биохемију

Основни принципи преаналитичке фазе у лабораторијском испитивању- могуће грешке приликом узорковања, транспорта и чувања узорака

1 03.03.2022.

 

15:30-16:30

Проф. др Светлана Милановић  
вежбе Израда протокола анализе, припрема раствора за испитивање, припрема шток раствора 2 03.03.2022.

 

16:30-18:30

 
3. предавања -Катедра за патолошку физиологију

 

Увод у основе клиничке хематологије

1 10.03.2022.

 

15:30-16:30

Доц. др Јелена Француски Андрић  
вежбе Микроскопски преглед крвног размаза-морфологија крвних ћелија 2 10.03.2022.

 

16:30-18:30

 
4. предавања -Катедра за физиологију и биохемију

 

Принципи и примена основних метода у клиничкој патологији

1 17.03.2022.

 

15:30-16:30

Доц. др Милица Стојић  
вежбе Увод у рад и примену биохемијских и хематолошких анализатора крви 2 17.03.2022.

 

16:30-18:30

Доц. др Милица Стојић

Доц. др Љубомир Јовановић

 
5. предавања Катедра за анатомију

 

Основни принципи препарисања костију и израда скелета

 

1 24.03.2022.

 

15:30-16:30

Доц. др Милена Ђорђевић  
вежбе Препарисање и обрада костију- израда скелета

 

2 24.03.2022.

 

16:30-18:30

Доц. др Милена Ђорђевић  
6. предавања  

Катедра за хистологију и ембриологију

 

Хистолошке методе проучавања ткива и ћелија

1 31.03.2022.

15:30-16:30

Доц. др Тијана Лужајић  
вежбе Практични принципи хистолошких метода проучавања ткива и ћелија

 

2 31.03.2022.

16:30-18:30

Доц. др Иван Милошевић  
7. предавања Катедра за патолошку морфологију

 

Пријем и припрема узорака ткива за патохистолошки преглед, принципи хистохемијских и имунохемијских метода

1 07.04.2022.

15:30-16:30

Доц. др Ивана Вучићевић  
вежбе Процесовање, сечење и бојење ткива за хистопатолошка и имунохистохемијска испитивања 2 07.04.2022.

16:30-18:30

Доц. др Ивана Вучићевић

др Милан Аничић, aсистент

 
8. предавања Катедра за паразитологију

 

Принципи рада у паразитолошкој лабораторији;

Конвенционална лабораторијска дијагностика паразитских инфекција

1 14.04.2022.

15:30-16:30

Доц. др Даница Богуновић  
1 21.04.2022.

15:30-16:30

 
вежбе Узорковање и слање материјала за паразитолошке анализе;

Припрема и микроскопски преглед директних препарата

2 14.04.2022.

16:30-18:30

2 21.04.2022.

16:30-18:30

9. предавања Катедра за микробиологију

 

Основни принципи микробиолошке дијагностике у ветеринарској пракси;

Конвенционална лабораторијска дијагностика бактеријских, гљивичних и вирусних инфекција

1  

28.04.2022.

15:30-16:30

 

 

Проф. др Јаков Нишавић  
1 05.05.2022.

15:30-16:30

Доц. др Андреа Радаљ  
вежбе Узорковање и слање материјала за микробиолошке анализе;

Поступци детекције, изолације и идентификације микроорганизама

2 28.04.2022.

16:30-18:30

 

Проф. др Душан Мишић

Проф. др Јаков Нишавић

Доц. др Андреа Радаљ

 
2 05.05.2022.

16:30-18:30

 
10. предавања Катедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање

 

Основни принципи анализе узорака гениталног тракта и млечне жлезде домаћих животиња

1 12.05.2022.

15:30-16:30

 

Проф. др Слободанка Вакањац

 

 
вежбе Пријем, узимање и обрада узорака гениталног тракта и млечне жлезде домаћих животиња 2 12.05.2022.

16:30-18:30

 

др Љубодраг Станишић, асистент  
11. предавања Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Основни принципи анализе хране животињског порекла

1 19.05.2022.

15:30-16:30

Проф. др Снежана Булајић  
1 26.05.2022.

15:30-16:30

вежбе Практичан рад у лабораторији за анализу хране животињског порекла- израда протокола, узимање и процесуирање узорака 2 19.05.2022.

16:30-18:30

2 26.05.2022

16:30-18:30

12. предавања Катедра за заразне болести животиња и болести пчела

 

Основни принципи рада у лабораторији за дијагностику инфективних болести;

 

1 02.06.2022.

15:30-16:30

Проф. др Соња Радојичић

 

 
вежбе Правилно узимање и обрада инфективног материјала за преглед; Лабораторијске методе за дијагностику зооноза 2 02.06.2022.

16:30-18:30

Доц. др Наташа Стевић  
2 09.06.2022.

16:30-18:30

 

Predmetni nastavnik,

Doc. dr Milica Stojić, s.r.