Plan nastave

RASPORED PREDAVANJA IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020./21. god.

Ned Oblast Broj. nast. jedinice   Dan / Datum Nastavnik
1. Uvodni čas (1)

Homeostaza i homeostatski mehanizmi

Fiziologija krvi (2,3,4,5)

 

1

 

2

 

2

U – 13. 10. 2020.

 

Prof. dr Miodrag Lazarević
1. Fiziologija krvi 3

4

2 Č – 15. 10. 2020.

 

Prof. dr Miodrag Lazarević
2. Uvodni čas

Homeostaza i homeostatski mehanizmi

Fiziologija krvi

 

1

 

2

2 U – 20. 10. 2020.

 

Prof. dr Miodrag Lazarević
2. Fiziologija krvi

 

3

4

2 Č – 22. 10. 2020. Prof. dr Miodrag Lazarević
3. Fiziologija krvi

Fiziologija imunosti (6)

5

6

1/1  U – 27. 10. 2020.

 

Prof. dr Miodrag Lazarević

Doc. dr  Milica Stojić

3. Fiziologija  imunosti (7) Fiziologija srca (8, 9, 10) 7

8

1/1 Č – 29. 10. 2020.

 

Doc. dr  Milica Stojić   

Prof. dr Slavoljub Jović

4. Fiziologija krvi

Fiziologija imunosti

5

6

1/1 U – 03. 11. 2020. Prof. dr Miodrag Lazarević

Doc. dr  Milica Stojić

4. Fiziologija imunosti

Fiziologija srca

7

8

1/1 Č – 05. 11. 2020. Doc. dr  Milica Stojić

Prof. dr Slavoljub Jović

5. Fiziologija srca 9

10

2 U – 10. 11. 2020.

 

Prof. dr Slavoljub Jović
5. Fiziologija krvnih sudova

(11, 12, 13)

11

12

2 Č – 12. 11. 2020.

 

Prof. dr Slavoljub Jović
6. Fiziologija  srca 9

10

2 U –17. 11. 2020.

 

Prof. dr Slavoljub Jović
6. Fiziologija krvnih sudova

 

11

12

2 Č – 19. 11. 2020.

 

Prof. dr Slavoljub Jović
7. Fiziologija krvnih sudova

Fiziologija slezine, limfe i limfotoka (14)

13

14

1/1 U –  24. 11. 2020.

 

Prof. dr Slavoljub Jović

Doc. dr  Milica Stojić

7. Fiziologija varenja

(15, 16, 17, 18, 19)

15

16

2 Č – 26. 12. 2020.

 

Prof. dr Natalija Fratrić
8. Fiziologija krvnih sudova

Fiziologija slezine, limfe i limfotoka

13

14

1/1 U – 01. 12. 2020.

 

Prof. dr Slavoljub Jović

Doc. dr  Milica Stojić

8. Fiziologija varenja

 

15

16

2 Č – 03. 12. 2020.

 

Prof. dr Natalija Fratrić
9. Fiziologija varenja 17

18

2 U – 08. 12. 2020.

 

Prof. dr Natalija Fratrić
9. Fiziologija varenja 17

18

2 Č – 10. 12. 2020.

 

Prof. dr Natalija Fratrić
   
 
10. Fiziologija varenja

Fiziologija  jetre (20)

19

20

1/1 U –15. 12. 2020.

 

Prof. dr Natalija Fratrić

Prof. dr Danijela Kirovski

10. Fiziologija disanja

(21, 22, 23)

21

22

2 Č – 24. 12. 2020.

 

Prof. dr Danijela Kirovski
11. Fiziologija varenja

Fiziologija jetre

19

20

1/1 U – 22. 12. 2020.

 

Prof. dr Natalija Fratrić

Prof. dr Danijela Kirovski

11. Fiziologija disanja

 

21

22

2 Č – 24. 12. 2020.

 

Prof. dr Danijela Kirovski
12. Fiziologija disanja 21

22

2 U – 29. 12. 2020.

 

Prof. dr Danijela Kirovski
12. Fiziologija disanja

Metabolizam vode (24)

Homeostaza volumena  telesne tečnosti

23

24

1/1 Č – 05. 01. 2021.

 

 

Prof. dr Danijela Kirovski

13. Fiziologija disanja

Metabolizam vode

Homeostaza volumena telesne tečnosti

23

24

1/1 U – 12. 01. 2021.

 

Prof. dr Danijela Kirovski
13. Metabolizam makroelemenata (25)

Metabolizam (26) mikroelemenata

25

26

2 Č – 14. 01. 2021.

 

 

Doc. dr  Milica Stojić

 

14 Metabolizam makroelemenata

Metabolizam mikroelemenata

25

26

2 U – 19. 01. 2021.

 

 

Doc. dr  Milica Stojić

 

 

RASPORED VEŽBI IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020./21. GOD.

  Vežba  

Datum

2020.

1

 

Ispitivanje osobina krvi, uzimanje krvi, centrifugiranje krvi, hematokritska vrednost, izdvajanje krvne plazme i krvnog seruma.

Određivanje broja eritrocita

19. X – 30. X

 

2

 

Određivanje koncentracije hemoglobina metodama po Sahli-u i Drabkinu; Izračunavanje hematoloških indeksa; Dokazivanje hemin kristala; Određivanje brzine sedimentacije eritrocita; Ispitivanje osmotske rezistencije eritrocita; Izvođenje hemolize; Dokazivanje derivata hemoglobina

 

02. XI – 13. XI
3 Određivanje broja leukocita ; Određivanje leukocitarne formule; Određivanje parametara krvi na hematološkom brojaču; Taloženje belančevina krvne plazme i seruma;  Periferni krvotok žabe 16. XI – 27. XI
4 Ispitivanje uticaja Ca++ na koagulaciju krvi; Određivanje vremena koagulacije i vremena krvavljenja; Ispitivanje kapaciteta pufera krvi

Uticaj Stanijusovih ligatura na rad srca žabe; Uticaj temperature na rad srca žabe

Kolokvijum iz fiziologije krvi i imuniteta

 

30. XI – 11. XII

 

5 Ekstrasistola; Starlingov zakon; Uticaj draženja n. vagus-a na rad srca; Golcov ogled; Registrovanje EKG-a i tumačenje dobijenog zapisa 14. XII – 25. XII

 

6 Merenje arterijskog pritiska; Auskultacija srčanih tonova

Kolokvijum iz fiziologije kardiovaskularnog sistema i fiziologije  disanja

28. XII – 15. I 2021