Plan nastave

RASPORED PREDAVANJA IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR

ŠKOLSKE 2020/21. god.

(Korigovan raspored duplirana predavanja)

 

 

  Oblast Broj

čas.

Datum i vreme Nastavnik
1. Fiziologija poprečno-prugastih mišića

Fiziologija glatkih mišića

 

6

 23.03.2021.  10-12h

23.03.2021.  16h-18h

25.03.2021. 10h-12h

 

 

Doc. dr Milica Stojić

2.  

 

 

 

Fiziologija endokrinih žlezda

12 25.03.2021. 16h-18h

30.03.2021. 10h-12h

30.03.2021. 16h-18h

01. 04.2021. 10h-12h

01. 04.2021. 16h-18h

06. 04.2021.  10h-12h

 

 

 

 

Prof.  dr Danijela Kirovski

3.  

 

 

Fiziologija CNS – a

12 06. 04.2021.  16h-18h

08. 04.2021. 10h-12h

08. 04.2021. 16h-18h

13. 04.2021. 10h-12h

13. 04.2021. 16h-18h

15. 04.2021. 10h-12h

 

 

Prof. dr Slavoljub Jović

 

4.  

Fiziologija autonomnog nervnog sistema

2  

15.04.2021. 16h-18h

 

Doc. dr Milica Stojić
6. Fiziologija čula  

 

6

20.04.2021. 10h-12h

20.04.2021. 16h-18h

22. 04.2021. 10h-12h

 

Prof. dr Natalija Fratrić

 

 

RASPORED VEŽBI IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020./21. GOD.

  

  Vežba  

Datum

 

1 Ispitivanje delovanja ptijalina

Određivanje kiselosti želudačnog soka

26.02.2021.
2 Ispitivanje uslova za aktivaciju i delovanje tripsina

Ispitivanje uslova za aktivaciju i delovanje pepsina

Ispitivanje uslova za aktivaciju i delovanje pankreasne amilaze

05.03.2021.
3 Dokazivanje prisustva žučnih boja i žučnih kiselina

Reakcije za dokazivanje prisustva holesterola

Određivanje respiratornih volumena i kapaciteta

12.03.2021.
4 Klinički pregled mokraće – I deo 19.03.2021.
5 Klinički pregled mokraće – II deo

Glikemija – mehanizmi regulacije

26.03.2021.
6 Dokazivanje slobodnih i vezanih sulfata mokraće                     Kvalitativno i kvantitativno određivanje hlorida mokraće (po Moohr-u) 02.04.2021.
7 Klinički pregled mokraće urin analizatorom;

Kolokvijum iz fiziologije varenja i fiziologije bubrega

09.04.2021.
8 Određivanje praga nadražaja (delovanje podpražnih, pražnih  i

nadpražnih nadražaja na kontrakciju skeletnog mišića)

Uticaj opterećenja različitog intenziteta na snagu kontrakcije skeletnih mišića

16.04.2021.
9 Dokazivanje nastanka i prenosa akcionih potencijala u skeletnim mišićima (sekundarna kontrakcija i sekundarni tetanus)

Osobine spinalnih refleksa (prostorna i vremenska sumacija, inhibicija i iradijacija)

23.04.2021.
10 Izvođenje kornealnog, pupilarnog i patelarnog refleksa

Pregled očnog dna

07.05.2021.
11 Određivanje faze polnog ciklusa kod kuje;

 Kolokvijum iz endokrinologije, fiziologije mišića, perifernih nerava i sinapsi

14.05.2021.
12 Posmatranje rada unutrašnjih organa in situ                             Direktna metoda registrovanja krvnog pritiska – tumačenje respiratornih, pulsnih i vazomotornih oscilacija krvnog pritiska

Depresorni refleks; uticaj N-Adr, Adr i Ach na visinu krvnog pritiska

21.05.2021.