Kontakt

Katedra za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Bulevar oslobođenja 18, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 11 3615436, lok 224