Doc. dr Ljubomir Jovanović

predmet fiziologija

Ljubomir Jovanović

Katedra za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Bulevar oslobođenja 18, 11 000 Beograd
Srbija

e mail: ljubomir.jovanovic@vet.bg.ac.rs ; ljubomir.jovanovic@gmail.com

Datum i mesto rođenja: 05.09.1987. god. u Zaječaru

Poznavanje jezika: srpski, engleski, ruski