Doc. dr Svetlana Milanović

Učestvovanje u naučno-istraživačkim projektima

Od trenutnog angažovanja prema starim projektima (godine i oznaka projekta)

Od 2011. do 2014. godine
“Biotehnologija u regulaciji proizvodnog i reproduktivnog statusa i zdravstvenog stanja kod visoko-mlečnih krava” (TR031050 )

Od 2006. do 2010. godine
“Ekofiziološka i genetička istraživanja domaćih životinja i pčela u funkciji povećanja reproduktivnih svojstava i otpornosti na bolesti” (OI 1870).

Od 2002. do 2006. godine
“Ispitivanje lokalne i sistemske imunološke reaktivnosti junica i krava na antigene spermatozoida i razređivača za spermu bika” (OI 1998).
“Zajednički deficit joda i selena u Srbiji kao faktor rizika za zdravlje i proizvodne osobine domaćih životinja” (OI 1881).

Od 1998 do 2001. godine
“Izučavanje etiopatogeneze, genetičkih i ekoloških faktora u cilju unapređenja zaštite zdravlja, povećanja proizvodno reproduktivnih karakteristika životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla”(12M18).