Doc. dr Svetlana Milanović

Doc. dr Svetlana Milanović
predmet biohemija

Svetlana Milanović

Datum i mesto rođenja: 14.05.1973. god. u Beogradu

Poznavanje jezika: srpski, engleski