Obaveštenje: korigovani raspored vežbi i kolokvijuma iz Fiziologije za letnji semestar školske 2020/21, 29. 4. 2021.

RASPORED VEŽBI IZ FIZIOLOGIJE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020/21. GOD.     Vežba   Datum   1   Klinički pregled mokraće urin analizatorom   10.05.-14.05.2021. 2   Određivanje faze polnog ciklusa kod kuje 17.05.-21.05.2021. 3 Kolokvijum (gradivo iz prvog semestra): fiziologija krvi i imuniteta; fiziologija kardiovaskularnog sistema i disanja   Vežba: Izvođenje kornealnog, pupilarnog i … Read moreObaveštenje: korigovani raspored vežbi i kolokvijuma iz Fiziologije za letnji semestar školske 2020/21, 29. 4. 2021.

Obaveštenje, Decembarski ispitni rok, 04. 12. 2020.

  Polaganje ispita iz predmeta Fiziologija održaće se u periodu od 14. do 25. decembra. Praktični deo ispita iz Fiziologije se neće polagati posebno, već će u okviru usmenog ispita studentima biti postavljeno jedno dodatno pitanje sa liste pitanja za praktični deo ispita koja se nalazi na web stranici Katedre. Studenti su u obavezi da … Read moreObaveštenje, Decembarski ispitni rok, 04. 12. 2020.

Materijal za pripremanje 3. vežbe 08. 03. 2020.

Prezentaciju za 3. vežbu – Dokazivanje prisustva žučnih boja i žučnih kiselina, reakcije za dokazivanje prisustva holesterola, određivanje respiratornih volumena i kapaciteta možete preuzeti na linkovima: http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/%C5%BDu%C4%8D-spirometrija-2020pdf.pdf Napomena: Zbog upotrebe koncentrovanih kiselina i baza obavezno nošenje zaštitne opreme (poneti gumene rukavice za jednokratnu upotrebu na vežbu)

Termin za izradu kolokvijuma za oslobođanje praktičnog dela ispita iz Fiziologije 21. 05. 2019.

Studenti koji treba da rade popravni kolokvijum za oslobođanje praktičnog dela ispita iz Fiziologije • Termin za popravni kolokvijum je sreda 05.06.2019. u 14 časova. Studenti rade onaj kolokvijum na kome su imali ocenu manju od 9 ili 10. Spisak studenata je ranije istaknut na sajtu Katedre. Prof.  dr Miodrag Lazarević s.r.

Materijal za pripremanje 3. vežbe 03. 03. 2019.

Prezentaciju za 3. vežbu – Dokazivanje prisustva žučnih boja i žučnih kiselina, reakcije za dokazivanje prisustva holesterola, određivanje respiratornih volumena i kapaciteta možete preuzeti na linkovima: http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/zuc_1.pdf http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/zuc_2.pdf Napomena: Zbog upotrebe koncentrovanih kiselina i baza obavezno nošenje zaštitne opreme (poneti gumene rukavice za jednokratnu upotrebu na vežbu)