Metodologija istraživačkog rada (SAS): predlog ocena u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine, 22. 2. 2022.

Predlog ocena iz predmeta Metodologija istraživačkog rada (SAS) u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine. R. br. Ime i prezime Broj ostvarenih poena Ocena Predavanja Metodologija Statistika Ukupno 1 Zoran Dragaš 20 54 17 91 10 2 Veljko Vasić 20 46 19 85 9 3 Marija Kovačević 20 48 20 88 9 4 Jovana Jovanović … Read moreMetodologija istraživačkog rada (SAS): predlog ocena u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine, 22. 2. 2022.

Metodologija istraživačkog rada (SAS): rezultati testa u januarsko-februarskom ispitnom roku, školske 2021/2022. godine, 14. 2. 2022.

Rezultati testa iz predmeta Metodologija istraživačkog rada (SAS) održanog u januarsko-februarskom ispitnom roku, školske 2021/2022. godine Ime i prezime Broj bodova Email Zoran Dragaš 54 zorandragas@yahoo.co.uk Veljko Vasić 46 veljko88vasic@gmail.com Marija Kovačević 48 dr.maki.kralj@gmail.com Jovana Jovanović 60 jovanaj783@gmail.com Aleksandar Kopilovć 60 aleksandarkopilovic@gmail.com Duško Jokić 60 jokicdusko994@gmail.com Saša Ilić 60 sasailicvet@gmail.com Marijana Tomić 46   Milan … Read moreMetodologija istraživačkog rada (SAS): rezultati testa u januarsko-februarskom ispitnom roku, školske 2021/2022. godine, 14. 2. 2022.

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): termin za polaganje ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine, 7. 2. 2022.

Polaganje ispita iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u januarsko-februarskom ispitnom roku, biće održano 9. februara 2022. godine, u predavaonici za doktorske studije Fakulteta veterinarske medicine, sa početkom od 13 časova.       Rukovodilac predmeta, Prof. dr Danijela Kirovski, s.r.

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su branili seminarski rad sa brojem ostvarenih bodova, 1. 2. 2022.

Spisak doktoranada koji su branili seminarski rad na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, u školskoj 2021/2022. godini, sa brojem ostvarenih bodova. R. br. Ime i prezime doktoranda Datum odbrane Broj bodova 1. Aleksandar Kopilović 31. 1. 2022. 20 2. Vladimir Bursać 31. 1. 2022. 20 3. Stevan Mitković 31. 1. 2022. 19

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): obaveštenje o terminu prezentacije seminarskih radova, 26. 1. 2022.

Prezentacija seminarskih radova, u sklopu obavljanja predispitnih aktivnosti na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, održaće se 31. 1. 2022. godine, sa početkom od 13 časova, na Microsoft Teams kanalu predmeta. Svi doktorandi imaju na raspolaganju 7 minuta, od kojih je 5 minuta namenjeno za izlaganje, a 2 minuta za diskusiju. Prezentacija seminarskog rada predstavlja obaveznu predispitnu aktivnost, zbog čega će ista … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): obaveštenje o terminu prezentacije seminarskih radova, 26. 1. 2022.

DAS – INTEGRACIJE METABOLIZMA – Obaveštenje o odbrani seminarskih radova

Poštovane koleginice i kolege doktorandi, uzimajući u obzir tešku situaciju sa pandenijom Covid 19, verujem da neki studenti nisu mogli da na vreme predaju prve verzije seminarskih radova. Molim sve takve da mi radove predaju što pre – i to u elektronskoj formi, na mail <ix@vet.bg.ac.rs>, a najkasnije do srede 2. januara 2022. god. Rad … Read moreDAS – INTEGRACIJE METABOLIZMA – Obaveštenje o odbrani seminarskih radova

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima za prezentaciju seminarskih radova u školskoj 2021/2022. godini, 1. 1. 2022.

Spisak ponuđenih naučnih radova iz međunarodnih časopisa za prezentaciju seminarskog rada iz Nervnih i humoralnih mehanizama regulacije u školskoj 2021/2022. Mentor Naslov rada Ime i prezime doktoranda Prof. dr Danijela Kirovski Piechotta M, Holzhausen L, Araujo MG, Heppelmann M, Sipka A, Pfarrer C, Bollwein H (2014). Antepartal insulin-like growth factor concentrations indicating differences in the … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima za prezentaciju seminarskih radova u školskoj 2021/2022. godini, 1. 1. 2022.

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): predlog ocena u COVID ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 8. 10. 2021.

Predlog ocena iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u COVID ispitnom roku školske 2020/2021. godine. R. br. Ime i prezime Broj ostvarenih bodova Predlog ocene Predavanja Seminarski Test Ukupno 1. Aleksandar Grandov 10 15 66,5 91,5 10 2. Dušan Bošnjaković 10 20 66 96 10 3. Vladimir Gajdov 10 20 55 85 9 4. … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): predlog ocena u COVID ispitnom roku školske 2020/2021. godine, 8. 10. 2021.