Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su odabrali temu za seminarski rad, 17. 5. 2021.

Spisak doktoranada sa odabranim temama i mentorima za odbranu seminarskog rada u sklopu obavljanja predispitnih aktivnosti na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija u školskoj 2020/2021. godini R. br. Ime i prezime doktoranda Naslov rada Mentor 1. Marina Ljubanović Gershlak JR, Hernandez S, Fontana G, Perreault LR, Hansen KJ, Larson SA, … Gaudette GR. 2017. Crossing … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su odabrali temu za seminarski rad, 17. 5. 2021.

Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su odabrali temu za seminarski rad, 25. 3. 2021.

Spisak doktoranada sa odabranim temama i mentorima za odbranu seminarskog rada u sklopu obavljanja predispitnih aktivnosti na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija. Redni broj Ime i prezime doktoranda Naslov rada Mentor 1. Marina Ljubanović Gershlak JR, Hernandez S, Fontana G, Perreault LR, Hansen KJ, Larson SA, … Gaudette GR. 2017. Crossing kingdoms: using decellularized … Read moreNervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su odabrali temu za seminarski rad, 25. 3. 2021.

Obaveštenje plan nastave za letnji semestar 2020/2021, Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, 05. 03. 2021.

NERVNI I HUMORALNI MEHANIZMI REGULACIJE 2021. godina Fond časova 45, obavezni predmet, II semestar Vreme održavanja: ponedeljak 9 -12h . Predmetni nastavnik: prof. dr Danijela Kirovski   Redni broj   Nastavna jedinica Broj časova Datum i predavač   Naziv Opis 1. Hematopoeza, angiogeneza, apoptoza Humoralna regulacija hematopoeze; regulacija angiogeneze; apoptoza, organizacija hematopoetskog sistema, matične ćelije, … Read moreObaveštenje plan nastave za letnji semestar 2020/2021, Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, 05. 03. 2021.