Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): rezultati testa u junskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine, 4. 7. 2022.

Rezultati testa iz predmeta Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS) održanog u junskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine.

R. br. Ime i prezime Broj ostvarenih bodova Predlog ocene
Predavanja Seminarski Test Ukupno
1. Bursać Dragan 10 20 57,5 87,5 9

Napomena: prisustvo na predavanjima nosi maksimalno 10 bodova, dok se odbranom seminarskog rada, odnosno, izradom testa maksimalno može ostvariti 20, odnosno, 70 bodova.