DAS – Integracije – Ispit u Junu 2022.

Ispit iz predmeta Integracija metabolizma životinja održaće se u petak, 01.07.2022. u 9:30h u prostorijama Katedre za fiziologiju i biohemiju.

Ispit su prijavili:

14/11            Vasiljević Marko

2016/5005    Grandov Marija

2020/5001    Milivojević Aleksandar

2021/5008    Popović Jovan