RASPORED ODRŽAVANJA PREDISPITNIH KONSULTACIJA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA U JUNU 2022. god., 08. 06. 2022.

RASPORED ODRŽAVANJA PREDISPITNIH KONSULTACIJA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA U JUNU 2022. god.

 

Konsultacije iz predmeta Fiziologija će se održati u vežbaonici Katedre za fiziologiju i biohemiju prema sledećem rasporedu:

 

Ponedeljak 13.06.2022. 12h-14h

Doc. dr Ljubomir Jovanović (fiziologija krvi, fiziologija imunosti, fiziologija jetre, fiziologija poprečno-prugastih i glatkih mišića, fiziologija autonomnog nervnog sistema, fiziologija čula)

Utorak 14.06.2022.  10h- 12h

Prof. dr Danijela Kirovski (fiziologija srca i cirkulacije, fiziologija disanja i endokrinih žlezda, CNS: uvodni deo fiziologije nervnog sistema, receptori, retukularna formacija, bazalne ganglije, limbusni sistem, mali mozak, kičmena moždina, produžena moždina, talamus, kora velikog mozga)

Sreda 15.06.2022.  10h- 12h

Prof. dr Natalija Fratrić (fiziologija digestivnog i urinarnog sistema, CNS: hipotalamus, fiziologija bola, učenje-pamćenje, budno stanje-spavanje, refleksi, fiziologija perifernih nerava i sinapsi)

 

Na konsultacijama nastavnici će davati odgovore na konkretna pitanja u vezi sa gradivom iz fiziologije. Ukoliko se 15 minuta nakon početka konsultacija ne pojavi nijedan student nastavnici više nisu u obavezi da održe konsultacije.

 

U Beogradu,                                                                                        Odgovorni nastavnik

07.06.2022.                                                                                        Prof.dr Natalija Fratrić s.r.