Metodologija istraživačkog rada (SAS): termin za polaganje ispita u martovskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine, 27. 3. 2022.

Polaganje ispita iz predmeta Metodologija istraživačkog rada u martovskom ispitnom roku, biće održano 5. aprila 2022. godine, na Katedri za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine, sa početkom od 12 časova.