Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): obaveštenje o terminu za odbranu seminarskih radova, 7. 10. 2021.

Odbrana seminarskih radova, u sklopu obavljanja predispitnih aktivnosti na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija, održaće se u petak, 8. 10. 2021. godine, sa početkom od 17 časova, na Microsoft Teams kanalu predmeta.

Svi doktorandi imaju na raspolaganju 7 minuta, od kojih je 5 minuta namenjeno za izlaganje, a 2 minuta za diskusiju.

Kako je za odbranu seminarskih radova planiran raspored sa odgovarajućom satnicom (tabela u nastavku obaveštenja), molimo sve doktorande da se blagovremeno uključe na Microsoft Teams kanal predmeta.

Odbrana seminarskog rada predstavlja obaveznu predispitnu aktivnost, zbog čega će ista biti organizovana i u narednim ispitnim rokovima.

Tabela 1. Planirani raspored i satnica za odbranu seminarskih radova.

R. br. Satnica Ime i prezime doktoranda Mentor
1. 17:05 – 17:12 Bojan Milovanović Prof. dr Danijela Kirovski
2. 17:13 – 17:20 Jovan Blagojević Prof. dr Olivera Valčić
3. 17:21 – 17:28 Mia Niketić
4. 17:29 – 17:36 Isidora Prošić Prof. dr Milica Kovačević Filipović
5. 17:37 – 17:44 Vladimir Gajdov
6. 17:45 – 17:52 Stefan Veličković

 

Tabela 2. Spisak doktoranada koji su odbranili seminarski rad u školskoj 2020/2021. godini sa brojem ostvarenih bodova.

R. br. Ime i prezime doktoranda Datum odbrane Broj bodova
1. Dušan Bošnjaković 7. 6. 2021. 20
2. Marina Ljubanović 7. 6. 2021. 20
3. Dimitrije Glišić 7. 6. 2021. 20
4. Anđelija Kljajević 14. 6. 2021. 18
5. Grandov Aleksandar 14. 6. 2021. 15

 

Rukovodilac predmeta,

Prof. dr Danijela Kirovski, s.r.