BIOHEMIJA – Postupak prijavljivanja i potvrđivanja izlaska na ispit u Oktobarskom (I) roku

REDOSLED AKTIVNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE I POTVRDU
ISPITA IZ BIOHEMIJE U OKTOBARSKOM (I) ROKU 2021.

  1. Oktobarski (I) ispitni rok će trajati od 20.09. – 30.09.2021. god.
  2. Studenti podnose ispitne prijave Studentskoj službi do 16.09.2021. god. preko Interneta u bilo koje doba dana i naknadno, 17.09.2021. god., u prostorijama Studentske službe.
  3. Nakon što se izvrši raspodela kandidata ispitivačima (u petak, nakon 13:30), studenti potvrđuju izlazak na ispit najkasnije do 24:00 h u subotu 18.09.2021. god. slanjem e-mail-a ispitivaču kome su raspoređeni: dr IB Jovanović <ix@vet.bg.ac.rs>, dr O. Valčić <olja@vet.bg.ac.rs>, dr S. Milanović <cecam@vet.bg.ac.rs>.
  4. Molimo kandidate da:
    – navedu datume u okviru septembarskog roka u kojima već imaju zakazane druge ispite.
    – da u e-mail potvrdi o izlasku napomenu da li polažu praktični, ili praktični+usmeni ispit,
  5. Raspored termina za polaganje biće istaknut najkasnije do nedelje 19.09.2021. godine u 20:00 h na sajtu Katedre.
  6. Praktični ispiti položeni nakon oktobra 2020. važe i ne moraju se ponovo polagati. Studenti koji su oslobođeni polaganja praktičnog ispita (generacija 2020. i ranije), a u međuvremenu nisu izlazili na ispit, imaju ista prava kao da su položili ispit u junu 2021. godine.

 

Glavni predmetni nastavnik

Prof. dr Ivan B. Jovanović s.r.