Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): spisak doktoranada koji su branili seminarski rad sa brojem ostvarenih bodova, 19. 6. 2021.

Spisak doktoranada koji su branili seminarski rad na predmetu Nervni i humoralni mehanizmi regulacija sa brojem ostvarenih bodova.

R. br.

Ime i prezime doktoranda

Datum odbrane

Broj bodova

1.

Dušan Bošnjaković

7. 6. 2021.

20

2.

Marina Ljubanović

7. 6. 2021.

20

3.

Dimitrije Glišić

7. 6. 2021.

20

4.

Anđelija Kljajević

14. 6. 2021.

18

5.

Aleksandar Grandov

14. 6. 2021.

15