Veterinarska imunologija (DAS): prezentacija predavanja prof. dr Miodraga Lazarevića, 11. 6. 2021.

Prezentacija predavanja Imunodeficijencije i autoimune bolesti (prof. dr Miodrag Lazarević) postavljena je na sajt Katedre u kartici Nastava -> Postdiplomske studije -> Prezentacije sa nastave (otvorite).