Obaveštenje o terminima za dodelu potpisa i kolokviranje propuštenih vežbi, 4. 6. 2021.

FIZIOLOGIJA

POTPISI sreda 09.06.2021.

(INDEKSE PREDATI U VEŽBAONICI KATEDRE OD 9 DO 10h)

Za dobijanje potpisa obavezno je imati:

  • overene sve vežbe (2) održane u vežbaonici Katedre (dozvoljen je nedostatak 1 vežbe)
  • zajedno sa indeksom predati i evidencioni list sa vežbi

Studenti koji su obnovili godinu indekse za potpis predaju u istom terminu, kao i studenti koji prvi put slušaju nastavu.

 

Kolokviranje propuštenih vežbi

Kolokviranje propuštenih vežbi će se održati u ponedeljak 07.06. i utorak 08.06.2021. od 10h do 13h.

Spisak studenata za kolokviranje propuštenih vežbi

R. br. Ime i prezime Broj indeksa Broj grupe
1. Perazić Milutin 2019/0163 1, 2
2. Jokić Nikola 2019/0014 5, 6
3. Đurić Dušan 2018/0006 7, 8
4. Savić Marko 2019/0091 9, 10
5. Smolović Teodor 2019/0086 11, 12
6. Živković Nikolija 2018/0022

 

 

Odgovorni nastavnik

Prof. dr Miodrag Lazarević