Nervni i humoralni mehanizmi regulacija (DAS): prezentacije predavanja prof. dr Danijele Kirovski, 25. 5. 2021.

Prezentacije predavanja Adaptacija novorođene teladi na ekstrauterine uslove života i Rast i laktacija (prof. dr Danijela Kirovski) postavljene su na sajt Katedre u kartici Nastava -> Postdiplomske studije -> Nervni i humoralni mehanizmi regulacija -> Prezentacije sa nastave (otvorite).