BIOHEMIJA – RASPORED AKTIVNOSTI U MAJU (generacija 2020/21)

 

Četvrtak, 06.05.21.

ZAVRŠETAK VEŽBI ON-LINE (Dr Olivera Valčič)

– u 08:30h – 9. i 10. vežba on-line

– u 17:00h – 11. i 12. vežba on-line

Time će biti kompletiran program vežbi po ON-LINE programu za ovu godinu.

 

Petak, 07.05.21. do 14:00h na sajtu Katedre       <http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/>

PROTOKOLI ZA ODABRANE “REALNE VEŽBE” (Dr Svetlana Milanović)

Protokoli su detaljna, korak-po-korak uputstva za rad na „realnim“ vežbama. Radiće se sledeće procedure:

– Osmoza – Tamanov ogled (vežba 1)

– Puferi (vežba 2)

– Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze (8. vežba). U sastavu ove procedure se još nalaze postupci: denaturacija proteina (3.v), centrifugiranje (6.v) i spektrofotometrija (4.v)

Pošto na ovim vežbama neće biti uvodnog časa (sve je već objašnjeno on-line), preporučujemo studentima da se pažljivo potsete o gore navedim procedurama.

 

RASPORED „REALNIH“ VEŽBI (10-21. 05. 2021.)

REALNE VEŽBE (IBJ, OV, SM)
Prva nedelja (10-14. 05. 21) Druga nedelja (17-21. 05. 21)
Dan Čas Grupa Dan Čas Grupa
Ponedeljak 12:30 11 Ponedeljak 12:30 12
Utorak 10:30 10 Utorak 10:30 9
13:30 3 13:30 7
Sreda 10:30 4 Sreda 10:30 6
13:30 5 13:30 1
Četvrtak 10:30 8 Četvrtak 10:30 2

 

U svakom pojedinačnom terminu će se uraditi sve gore navedene procedure.

 

24.05.21. KOLOKVIJUM

Raspored polaganja kolokvijuma po grupama će biti naknadno objavljen.

Struktura kolokvijuma i primeri pitanja i način bodovanja su dati u posebnom obaveštenju – Kolokvijum21

 

28.05.21. OVERA SEMESTRA

Raspored donošenja indeksa po grupama će biti naknadno objavljen.

Struktura bodova iz nastave kod overe semestra (važi samo za generaciju studenata 2020/21):

 

– Prisustvo on-line predavanjima i vežbama          17 bodova (dobijaju svi)

– Prisustvo „realnim vežbama“                                  3 boda

– Rezultati kolokvijuma                                                 0 – 10 bodova

 

Minimum osvojenih bodova za overu                    17

Maksimum osvojenih bodova                                  30