BIOHEMIJA – ispit u aprilskom roku 2021. god.

REDOSLED AKTIVNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE I POTVRDU
ISPITA IZ BIOHEMIJE U APRILSKOM ROKU 2021.

 1. Aprilski ispitni rok će trajati od 12.04. – 29.04.2021.
 2. Studenti podnose ispitne prijave Studentskoj službi do 08.04.2021. godine preko interneta u bilo koje doba dana i naknadno, 09.04.2021. u prostorijama Studentske službe.
 3. Nakon što se izvrši raspodela kandidata ispitivačima (petak popodne), studenti potvrđuju izlazak na ispit najkasnije do 20:00 h u subotu 10.04.2021. god. slanjem e-mail-a ispitivaču kome su raspoređeni: dr IB Jovanović <ix@vet.bg.ac.rs>, dr O. Valčić <olja@vet.bg.ac.rs>, dr S. Milanović <cecam@vet.bg.ac.rs>.
 4. Radi efikasnog planiranja ispitnih termina, snažno apelujemo na kandidate:
  – da ne potvrđuju izlazak ukoliko zaista nemaju nameru da polažu,
  – da u e-mail potvrdi o izlasku napomenu da li polažu praktični, ili praktični+usmeni ispit,
  – da navedu datume u okviru decembarskog roka u kojima imaju zakazane druge ispite.
 5. Raspored termina za polaganje biće istaknut najkasnije do nedelje 11.04.2021. godine u 20:00 h na sajtu Katedre. Napominjem da će ispiti kod prof. S. Milanović početi već u ponedeljak, 12.04.2021. god.
 6. Praktični ispiti položeni nakon oktobra 2020. važe i ne moraju se ponovo polagati.

 

Odgovorni predmetni nastavnik

Prof. dr Ivan B. Jovanović s.r.