Obaveštenje korigovani raspored predavanja za letnji semestar školske 2020/2021, 18. 03. 2021.

U skladu sa preporukom  da se ubrza teorijska on-line nastava dupliranjem postojećih termina tokom radne nedelje formiran je Korigovani raspored predavanja  iz predmeta Fiziologija u letnjem semestru školske 2020/2021. Korigovani raspored predavanja možete  pogledati na linku: plan nastave

prof. dr Miodrag Lazarević s.r.