DAS, Intergacija metabolizma: satnica odbrana seminarskih radova – ispravljeno 31.01.

Poštovane koleginice i kolege, odbrana seminarskih radova će se održati on-line, na kanalu Integracija – Predavanja, sa početkom u 9:00h. Molim vas da se na kanal uključite 5-10 minuta ranije, kako bismo mogli da počnemo na vreme. Izlaganja mogu trajati 12, max. 15 minuta.

 

SATNICA ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA
INTEGRACIJA METABOLIZMA I FUNKCIJE ORGANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

09:00 – 09:50
Mia Racić: Sastojci semene plazma bika koji imaju imunosupresivnu ulogu
Ivan Nestorović: Proteini semene plazme bika koji utiču na pokretljivost spermatozoida
Slavica Dražić: Sinteza i uloga kazeina mleka

10:00 – 10:50
Damir Benković: Eritropoetin
Nikola Cukić: Uticaj energetskog bilansa na endokrini i metabolicki status krava
Tomislav Perić: Vodonične pumpe osteoklasta

11:00 – 11:50
Milijana Stanojčić: Karakteristike i uloge aktina skeletnih mišićnih ćelija
Strahinja Ćibić: Karakteristike i značaj laktat-dehidrogenaza
Marina Velebit: Hemoglobin, struktura i funkcija

12:00 – 12:30
Strahinja Milošević: Mrko masno tkivo i proizvodnja toplote
Stanislava Kanjevac: Karakteristike i značaj serumskih albumina

 

NISU PREDALI RADOVE
Magdalena Ožegović
Emilija Pavlović
Branimir Popović