DAS, Integracija metabolizma: seminarski, potpisi, ispit.

Poštovane koleginice i kolege,

Nadam se da ste svi završili pisanje svojih seminarskih radova i ispravili ih u saradnji sa dodeljenim mentorima. Ukoliko niste, molim vas da to bez odlaganja privedete kraju.

Odbrana seminarskih radova će se održati on-line, na kanalu za predavanja predmeta “Integracija metabolizma…”, prema planu, 03. februara 2021. godine sa početkom u 9:00h. Kako bismo počeli na vreme, molim vas da se na kanal uključite desetak minuta ranije.

Molim vas da svoje prezentacije pripremite tako da izlaganja traju do 12 minuta. To znači da iz građe koju ste napisali u radu, za predavanje treba da odaberete najvažnije / najatraktivnije / najnovije podatke i prikažete ih.

Prisustvo na prezentacijama seminarskih radova, u načelu, je obavezno za sve.

 

Overa semestra (potpisi). Molim vas da indekse za overu ostavite u vežbaonici Katedre 9. februara 2021. god. do 13:00h. Nije obavezna lična predaja.

Kandidati koji nisu napisali/odbranili svoj seminarski rad mogu da dobiju potpis, ali ne mogu da izađu na ispit dok ne ispune ovu obavezu.

 

Ispit u januarsko-februarskom roku održaće se u četvrtak, 18. februara 2021. god. s početkom u 11:00h. Popunjavanje testa traje 90 minuta.

 

Glavni predmetni nastavnik

Prof. dr Ivan B. Jovanović