Obaveštenje oktobarski ispitni rok II, 05. 10. 2020.

ISPITNI ROK OKTOBAR II

 

Imajući u vidu odluku Nastavno-naučnog veća, praktični deo ispita iz Fiziologije se neće polagati posebno, već će u okviru usmenog ispita studentima biti postavljeno jedno dodatno pitanje sa liste pitanja za praktični deo ispita koja se nalazi na web stranici Katedre. Studenti koji su oslobođeni polaganja praktičnog dela ispita (generacije pre 2019/2020. školske godine) ili su ga već položili u rokovima pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji (decembarskom roku 2019. i januarsko-februarskom roku 2020.), polagaće samo usmeni deo ispita.

Polaganje ispita iz predmeta Fiziologija održaće se u periodu od 12. do 16. oktobra.

Studenti su u obavezi da u petak 09. oktobra do kraja dana potvrde izlazak na ispit slanjem e mail poruke nastavniku koji im je u FIS-u određen za ispitivača. Nastavnici će do subote 10. oktobra elektronskim putem obavestiti studente o terminima za polaganje ispita.

Molimo studente da potvrđuju ispit samo ako će ga zaista i polagati, kako bi ispitivači mogli da izvrše racionalan raspored polaganja.

Studenti su u obavezi da prilikom izlaska na ispit nose zaštitnu masku koja pokriva nos i usta.

 

E mail adrese ispitivača:

prof. dr Miodrag Lazarević: lazarevicm@vet.bg.ac.rs

prof. dr Danijela Kirovski: dani@vet.bg.ac.rs

prof. dr Natalija Fratrić: nataly@vet.bg.ac.rs

prof. dr Slavoljub Jović: romanov@vet.bg.ac.rs

doc. dr Milica Stojić: stojicm@vet.bg.ac.rs

 

U Beogradu,                                                                                    Odgovorni nastavnik

05.10.2020.                                                                             Prof. dr Miodrag Lazarević s.r.