Obaveštenje oktobarski ispitni rok, 22. 09. 2020.

ISPITNI ROK OKTOBAR I

 

Imajući u vidu odluku Nastavno-naučnog veća, praktični deo ispita iz Fiziologije se neće polagati posebno, već će u okviru usmenog ispita studentima biti postavljeno jedno dodatno pitanje sa liste pitanja za praktični deo ispita koja se nalazi na web stranici Katedre. Studenti koji su oslobođeni polaganja praktičnog dela ispita (generacije pre 2019/2020. školske godine) ili su ga već položili u rokovima pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji (decembarskom roku 2019. i januarsko-februarskom roku 2020.), polagaće samo usmeni deo ispita.

Polaganje ispita iz predmeta Fiziologija održaće se u periodu od 29. septembra do 7. oktobra.

Studenti su u obavezi da 28. septembra do kraja dana potvrde izlazak na ispit slanjem e mail poruke nastavniku koji im je u FIS-u određen za ispitivača. Nastavnici će do 29. septembra elektronskim putem obavestiti studente o terminima za polaganje ispita.

Molimo studente da potvrđuju ispit samo ako će ga zaista i polagati, kako bi ispitivači mogli da izvrše racionalan raspored polaganja.

Studenti su u obavezi da prilikom izlaska na ispit nose zaštitnu masku koja pokriva nos i usta.

 

E mail adrese ispitivača:

prof. dr Miodrag Lazarević: lazarevicm@vet.bg.ac.rs

prof. dr Danijela Kirovski: dani@vet.bg.ac.rs

prof. dr Natalija Fratrić: nataly@vet.bg.ac.rs

prof. dr Slavoljub Jović: romanov@vet.bg.ac.rs

doc. dr Milica Stojić: stojicm@vet.bg.ac.rs

 

U Beogradu,                                                                                    Odgovorni nastavnik

22.09.2020.                                                                             Prof. dr Miodrag Lazarević