BIOHEMIJA: Prijavljivanje i potvrda ispita u Oktobarskom roku

REDOSLED AKTIVNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE I POTVRDU
ISPITA IZ BIOHEMIJE U OKTOBARSKOM ROKU 2020.

1. Oktobarski ispitni rok će trajati od 29.09. – 07.10.2020.

2. Studenti podnose ispitne prijave Studentskoj službi od 18.09. – 25.09.2020. godine preko interneta u bilo koje doba dana i naknadno, 28.09.2020. u prostorijama Studentske službe.

3. Nakon što se izvrši rapodela kandidata ispitivačima, studenti potvrđuju izlazak na ispit najkasnije do 11:00 h u utorak 29.09.2020. god. slanjem e-mail-a ispitivaču kome su raspoređeni: dr IB Jovanović <ix@vet.bg.ac.rs>, dr O. Valčić <olja@vet.bg.ac.rs>, dr S. Milanović <cecam@vet.bg.ac.rs>.

4. Radi efikasnog planiranja ispitnih termina, snažno apelujemo na kandidate:
– da ne potvrđuju izlazak ukoliko zaista nemaju nameru da polažu,
– da u e-mail potvrdi o izlasku napomenu da li polažu praktični, praktični+usmeni, ili samo usmeni ispit.

5. Raspored termina za polaganje biće istaknut najkasnije do utorka 29.09.2020. godine u 14:00 h na sajtu Katedre.

6. Položeni praktični ispit (prvo pitanje na ispitu) važi do završetka oktobarskog ispitnog roka tekuće (2019/20) školske godine.

 

Odgovorni predmetni nastavnik

Prof. dr Ivan B. Jovanović s.r.